Blog

Program "Ciepłe Mieszkanie" – Dla Mieszkańców bloków i kamienic

29.09.2023 rusza nabór wniosków do programu "Ciepłe Mieszkanie", stanowiącego uzupełnienie działania programu "Czyste Powietrze", które kierowane było do właścicieli domów jednorodzinnych. Teraz osoby mieszkające w blokach, kamienicach, najemcy lokali komunalnych oraz wspólnoty obejmujące od 3 do 7 mieszkań mogą starać się o wsparcie na wymianę pieców i poprawę efektywności energetycznej swoich nieruchomości. Program "Ciepłe Mieszkanie" stanowi ważny krok w kierunku poprawy jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych. Jest to także okazja dla mieszkańców do uzyskania wsparcia finansowego na poprawę komfortu swojego mieszkania i dbałość o środowisko naturalne.


Nabór wniosków dla gmin: Samorządy otrzymają środki za pośrednictwem 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Budżet działania: Wynosi 1,75 miliarda złotych, co pozwala osobom fizycznym liczyć na wsparcie do 41 tysięcy złotych, a wspólnotom mieszkaniowym obejmującym od 3 do 7 lokali – do 375 tysięcy złotych.

Wsparcie dla najemców i wspólnot: Na wniosek samorządów, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poszerzył grono beneficjentów programu o najemców lokali socjalnych oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Urealnione koszty kwalifikowane: Koszty kwalifikowane programu zostały dostosowane do obecnych cen na rynku, co sprawia, że program jest bardziej dostępny dla mieszkańców.

Wzrost progów dochodowych: Progi dochodowe dla wnioskodawców zostały zwiększone, co oznacza, że więcej osób może ubiegać się o wsparcie.

Dla kogo i na co można wydać środki?

Program "Ciepłe Mieszkanie" ma na celu wsparcie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Osoby fizyczne mogą wydać środki na:

  • Demontaż nieefektywnych pieców i zastąpienie ich nowoczesnymi źródłami ciepła.
  • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
  • Montaż nowych okien i drzwi.
  • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

Wspólnoty mieszkaniowe mogą wydać środki na:

  • Demontaż wszystkich starych pieców i zapewnienie lokalom wspólnego ekologicznego źródła ciepła.
  • Docieplenie budynku i podniesienie jego jakości energetycznej.
  • Instalację mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Poziomy dofinansowania

Podstawowy poziom: Przy dochodach do 135 tysięcy złotych rocznie, można otrzymać dotację do 16,5 tysiąca złotych, nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny, lub do 19 tysięcy złotych w przypadku gmin o największym poziomie zanieczyszczenia.

Podwyższone dotacje: Dla gospodarstw domowych z niższymi dochodami, dotacje mogą wynieść do 60% kosztów kwalifikowanych modernizacji. W miejscowościach najbardziej zanieczyszczonych gmin, wsparcie może sięgnąć 65% wydatków na inwestycję.

Najwyższe wsparcie: Osoby o bardzo niskich dochodach mogą ubiegać się o wsparcie na poziomie 90 i 95%. W tym przypadku wsparcie może wynieść nawet 44 tysiące złotych na modernizację mieszkania.

Jak skorzystać z programu?

Program działa na prostych zasadach. Narodowy Fundusz przekazuje pieniądze do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, które zawierają umowy z gminami. Samorządy organizują nabór wniosków dla właścicieli mieszkań, czyli beneficjentów końcowych programu. Należą do nich osoby fizyczne, najemcy lokali należących do gminy i wspólnoty zrzeszające od 3 do 7 mieszkań. Wniosek można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim bądź poprzez ePUAP.