Zarządzanie najmem


Ta usługa obejmuje zarówno nieruchomości mieszkalne, jak i komercyjne. Głównym celem usługi jest znalezienie odpowiednich najemców – czyli osób, które terminowo regulują czynsz, troszczą się o stan nieruchomości i nie stwarzają problemów.

Ponadto, zajmujemy się wszelkimi sprawami formalnymi związanymi z wynajmem, co obejmuje:

 • Sporządzanie umów (rezerwacyjnych, najmu, podnajmu).

 • Tworzenie protokołów zdawczo-odbiorczych.

 • Tworzenie dokumentacji fotograficznej nieruchomości.

 • W przypadku wynajmu okazjonalnego, przygotowujemy niezbędną dokumentację i pomagamy w sprawach notarialnych.

 • Nasza obecność i wsparcie towarzyszy również przy zwrocie nieruchomości właścicielowi.

Korzyści z powierzenia nam zarządzania nieruchomością obejmują:

 • Przygotowanie nieruchomości do wynajmu, w tym remonty, odświeżanie oraz home staging.

 • Skuteczne poszukiwanie i selekcja najemców.

 • Przygotowanie i podpisanie umów najmu, renegocjacje oraz rozwiązywanie umów, jeśli to konieczne.

 • Dokładne przekazanie lokalu najemcy i jego odbiór po zakończeniu najmu.

 • Skuteczny monitoring płatności oraz działania windykacyjne w przypadku opóźnień.

 • Wykonywanie wszelkich opłat, takich jak opłaty do wspólnoty mieszkaniowej, opłaty za media, podatek od nieruchomości itp.

 • Rozliczanie najemców za zużycie mediów.

 • Regularna kontrola stanu mieszkania.

 • Szybka reakcja na naprawy i usuwanie awarii.

 • Zarządzanie niezbędnymi umowami, takimi jak umowy na usługi dodatkowe czy ubezpieczenia.

 • Reprezentacja przed wspólnotą mieszkaniową, urzędami i dostawcami mediów.

 • Bieżący kontakt z administratorem nieruchomości.

 • Skuteczny kontakt z najemcami i rozwiązywanie ewentualnych konfliktów.